Palvelun toimitusehdot

Myyntimaatio Oy, Y-tunnus 2904998-3 on jäljempänä ’Toimittaja’.

Jäljempänä palvelun hintatarjouksen vastaanottava yritys on ’Asiakas’.

Asiakas hyväksyy nämä ehdot hyväksyessään Toimittajan hintatarjouksen:

1. Toimitusehdot

1.1. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle palvelun, jossa Toimittaja kokoaa Asiakkaalle nettisivut sekä mahdolliset sovitut lisäpalvelut. Kyseisen palvelukokonaisuuden (eli verkkosivuston toteutus ja muut liitteenä olevassa hintatarjouksessa olevat palvelut) sisällöstä on sovittu suullisesti ja sisältö on kirjattu liitteenä olevaan hintatarjoukseen.

1.2. Työ sisältää kolmansien osapuolten ohjelmistojen asennuksia ja käyttöä. Toimittaja kokoaa nettisivut yhteen käyttäen kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja palveluita. Toimittajan tehtävä on koota ohjelmistoista ja palveluista nettisivut, mutta Toimittaja ei vastaa kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttöehdoista, lisensseistä, toimivuudesta tai vioista.

1.3. Mikäli verkkosivusto on siirretty Asiakkaan hallinnoimaan tai tilaamaan kolmannen osapuolen tarjoamaan palvelimeen, Toimittaja ei ole mitään vastuuta kyseisen verkkosivuston toimivuudesta, vioista tai turvallisuudesta.

1.4. Kun verkkosivusto(t) on julkaistu Asiakkaan domainille, Toimittajalla ei ole vastuuta kyseisen verkkosivuston toimivuudesta, vioista tai turvallisuudesta ja kaikki vastuu verkkosivujen toimivuudesta ja toiminnallisuudesta siirtyy Asiakkaalle. Ylläpitopalvelu ei sisälly tähän sopimukseen.

1.5. Palvelukokonaisuus katsotaan olleen kokonaisuudessaan toimitettu Asiakkaalle, joko kun verkkosivusto on julkaistu Asiakkaan domainiin tai kun Asiakas on maksanut palvelun kokonaisuudessaan.

1.6. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan verkkosivuilla käydystä kaupasta, liiketoiminnasta tai rahanvaihdosta. Asiakas on täysin itse vastuussa kaikesta verkkosivujen kautta tehdystä kaupankäynnistä. Toimttaja ei ole vastuussa Asiakkaan tuotteiden, palvelujen tai muun tarjonnan myyntimäärän muutoksista eikä Toimittaja ole vastuussa muutoksiin Asiakkaan liiketoiminnassa tai myynnissä.

1.7. Tämä sopimus voidaan siirtää Toimittajalta toiselle toimijalle, ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 30 päivää ennen siirtoa. Tällaisia siirtoja saatetaan tehdä esimerkiksi yrityskauppojen myötä.

1.8. Toimittaja saa asentaa monitorointiohjelmistoja Asiakkaan verkkosivustoon seuratakseen sivuston suosiota ja käyttöä. Toimittaja saa käyttää kyseisten monitorointiohjelmistojen mittaamia tuloksia Asiakkaan verkkosivuston liikenteestä ja käytöstä liiketoiminnassaan.

1.9. Toimittajalla on oikeus laskuttaa Asiakasta sopimuksen Hintatarjouksen osoittaman tuntihinnan mukaisesti kaikista tehdyistä töistä jotka eivät ole kirjattu Hintatarjoukseen.

2. Tietosuoja

2.1.

Toimittaja (Myyntimaatio Oy) säilyttää sopimuksissaan mainittuja nimiä ja henkilötietoja paperisena, omilla tietokoneillaan sekä pilvitallennustilassa työn toteutumista varten. Sopimukset ja muut asiakirjat jotka sisältävät Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vähintään niin niin kauan kuin Toimittajan toiminta jatkuu ja lain vaatiman ajan sen jälkeen. Lue toimituksiimme liittyvä tietosuojaseloste osoitteessa: https://myyntimaatio.fi/wp-content/uploads/2020/05/tietosuojaseloste_asiakkaat.pdf
 
2.2. Toimittaja (Myyntimaatio Oy) voi toimia Asiakkaan henkilötietorekisterien käsittelijänä. Palvelun yhteydessä voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi sisällönhallintaohjelmistoja, joihin Toimittaja tai Asiakas voivat luoda Asiakkaan henkilöstölle käyttäjätunnukset. Edellä mainituista käyttäjätunnuksista voi muodostua rekisteri. Asiakas on tällaisten rekisterien rekisterinpitäjä. Palvelu voi edellyttää Toimittajan käsittelevän näitä rekistereitä, ja Asiakas vahvistaa että tällaisen käsittelyn turvallisuusvaatimukset Toimittajan toimesta täyttyvät asianmukaisesti. Asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi riippumatta siitä, minkä tahon palvelimelle tai tietokannalle se on säilötty.

Näihin ehtoihin sovelletaan lisäksi IT2018 YSE Yleisiä sopimusehtoja. Voit lukea ne klikkaamalla tästä tai menemällä osoitteeseen: https://myyntimaatio.fi/IT2018

Ehtojen pätemisjärjestys on seuraava:

  1. Ylläolevat ehdot 1-2
  2. IT2018 YSE yleiset sopimusehdot

    Mikäli ehdot 1-2 ja IT2018 YSE Yleiset sopimusehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti ehtoja 1-2.